Català Français Español Deutsche english ru
IniciPer qué Andorra?Qui som?La Nostra FeinaContacteAndorraEnllaços
Comptabilitat Ms

Benvingut al Principat d'Andorra !

L’internacionalització de les relacions comercials, el pes dels impostos que es jutja excessiu, la llegítima preocupació de poder escollir la via de menys impostos a la de més impostos, han fet desenvolupar en aquets darrers anys, el trasllat de nombroses empreses.


Traslladar la seu de la seva societat o crear una societat a Andorra, es guanyar :
- en resultats,
- en tranquil·litat,
- en seguretat.

També és :
L’obertura de nous horitzonts,
Un régim fiscal particularment favorable.


 

Continuacio